Aktuální informace k provozu mateřských škol od 1. 9. 2021

31.srpna 2021  |   Mateřská škola  |   Jiřina Tkadlecová  |   84x  |  

Testování: mimořádné opatření od 1. 9. 2021

 

  • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat.
  • Spojené subjekty se ZŠ  - zaměstnanci MŠ, kteří vykonávají činnost pro MŠ se povinnost testování netýká. Týká se jich ovšem nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy.
  • Testování dětí (screeningové testování) se týká pouze dětí v přípravné třídě ZŠ nebo přípravném stupni ZŠ speciálních.
  • Pokud je v MŠ dítě s povinným předškolním vzděláváním a dosáhlo již věku 6-ti let, taktéž se na něj povinnost testování nevztahuje.

Ochrana dýchacích cest:

  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.
  • Ochranný prostředek – (respirátor) nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělání v MŠ. Musí však mít zákonný zástupce a nepedagogičtí pracovníci (školní asistent, provozní zaměstnanci).
  • Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.

Omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od  23.8.2021

MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s vysokým rizikem nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Ochranné opatření nenařizuje MŠ vyhledávat děti, které byly v zahraničí.

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 24. října 2021
a svátek má Nina.