Distanční vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou

17.října 2021  |   Distanční výuka MŠ  |   Diana Vašáková, DiS.  |   652x  |  

Vážení rodiče,

mateřské školy jsou od 1. 9. 2020 povinny poskytovat vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem. Toto vzdělávání bude uskutečňováno z důvodů krizových nebo mimořádných opatření, nebo pokud je nařízena karanténa.

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

  1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
  3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
  4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Distanční vzdělávání se neposkytuje z důvodů běžné virózy, střevních onemocnění, neštovic apod. Taktéž i v průběhu prázdnin nebo prázdninových provozů v omezení.