Oznámení o pověřenci - GDPR

Mgr. Jana Slavíková  |   1628x  |  

ZŠ a MŠ Tuněchody zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Většina údajů je zpracována na základě povinností, které jsou uloženy zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

ZŠ a MŠ Tuněchody zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelu zpracování v souladu s platnou legislativou od 25. 5. 2018 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zřizovatel ZŠ a MŠ Tuněchody je OÚ Tuněchody.

Sídlo: Tuněchody 4, 537 01, IČ: 75015455

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek, email: podpora@r36.cz, tel. 725 290 815 (úřední dny: pondělí 13.00 - 17. 00)

 

V Tuněchodech, dne 1. 9. 2020                                             Mgr. Jana Slavíková

                                                                                                       ředitelka školy

 

 

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 23. května 2024
a svátek má Vladimír.