Školská rada

Mgr. Jana Slavíková  |   2099x  |  

(poučení pro rodiče)

 

Co je školská rada?

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobách podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.

 

Jak vzniká?

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy (obec), který stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Vznik vymezuje tzv. školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, zákon  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Kdo může být členem?

 

Rada školy u škol do 250 žáků má minimálně 3 členy. Své zástupce volí rodiče nezletilých žáků (případně zletilí žáci), zástupci pracovníků školy a zřizovatel. Funkční období je 3 roky.

 

Jaké jsou pravomoci školské rady?

 

  • Schvaluje výroční zprávu školy
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • Schvaluje školní řád a vyjadřuje se ke změnám
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává inspekční zprávy
  • Podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Ve funkci Rady školy jsou:

zástupce rodičů - Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová (od 2. 9. 2021)

zástupce pracovníků školy - Mgr. Šárka Sodomková (od 1. 1. 2015, od 1. 1. 2018, znovu zvolena od 1. 1. 2021)

zástupce zřizovatele - Mgr. Jana Jánová (od 1. 1. 2021) 

 

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 23. května 2024
a svátek má Vladimír.