Rozvrhy 1. - 5. ročník

Mgr. Jana Slavíková  |   2249x  |  

I. třída (1., 3. ročník)

Třídní učitelka

Mgr. Šárka Sadílková Němcová (vyučuje český jazyk, matematiku, prvouku, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu)

Mgr. Klára Svobodová (vyučuje angličtinu ve 3. ročníku)

Mgr. Bronislava Rabasová (vyučuje praktické činnosti)

 

II. třída (2. ročník)

Třídní učitelka

Mgr. Jana Slavíková (vyučuje český jazyk a matematiku)

Mgr. Šárka Sadílková Němcová (vyučuje matematiku, prvouku, hudební výchovu, tělesnou výchovu)

Mgr. Klára Svobodová (vyučuje angličtinu)

Mgr. Bronislava Rabasová (vyučuje praktické činnosti)

 

III. třída (4. a 5. ročník)

Třídní učitelka

Mgr. Bronislava Rabasová (vyučuje český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, IT, praktické činnosti, výtvarnou výchovu)

Mgr. Klára Svobodová (vyučuje angličtinu)

Mgr. Šárka Sadílková Němcová (vyučuje hudební výchovu)

Marcela Dopitová (vyučuje tělesnou výchovu)


Předměty:

český jazyk (Čj), matematika (M), prvouka (Prv), přírodověda (Pří), vlastivěda (Vla), angličtina (Aj), praktické činnosti (Pč), tělesná výchova (Tv), výtvarná výchova (Vv), hudební výchova (Hv)

 

 Vyučovací hodiny

1.       7.45 - 8.30

2.       8.40 - 9.25

3.       9.45 - 10.30

4.      10.40 - 11.25

5.      11.35 - 12.20

6.      12.30 - 13.15

7.      13.25 - 14.10

 

p. Slavíková

p. Sadílková

p. Dopitová

p. Rabasová

p. Svobodová

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po.

1.

Čj

Čj

M

 

 

2.

Čj

Čj

M

 

 

3.

Čj

Aj

M

Hv

 

4

Čj

M

IT

Aj

Hv

 

5.

Čj

M

Aj

Aj

Hv

 

 

 

 

 

 

 

 

Út

1.

Čj

M

Čj

Prv

 

 

2.

Čj

Čj

M

Prv

M

 

3.

Čj

M

Čj

Prv

M

 

4.

M

Čj

M

Pří

Pří

5.

M

Čj

M

Pří

Pří

 

 

 

 

 

 

 

St

1.

Čj

M

Tv

Tv

 

 

2.

Aj

Čj

Tv

Tv

 

 

3.

Čj

M

Aj

Aj

 

 

4.

Čj

Aj

M

Aj

Čj

 

5.

Čj

Aj

M

IT

Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

Čt

1.

Čj

Čj

M

Čj

Hv

 

2.

M

M

Čj

Čj

Hv

 

3.

Čj

Čj

M

Tv

Tv

 

4.

Čj

Vla

Vla

Tv

Tv

 

5.

Čj

Vla

Vla

Tv

Tv

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Čj

Čj

Prv

Vv

 

 

2.

Čj

Čj

Prv

Vv

 

 

3.

Čj

Čj

Prv

Vv

 

 

4.

Čj

M

Čj

Vv

Vv

 

5.

Čj

M

Čj

Vv

Vv

 
Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 9. června 2023
a svátek má Stanislava.