Horniny aneb Když se třese zem

3.března 2023  |   Základní škola  |   Broňa Rabasová  |   263x  |  

Jak vznikaly horniny? Vznikají horniny i dnes?

Abychom mohli realizovat páteční projektový den Horniny aneb Když se třese zem, museli jsme v průběhu týdne vytvořit sopku. Dnes (3. března) jsme se dověděli mnoho informací o horninách a jejich vzniku. Pracovali jsme s texty, podívali jsme se na dokument a užili jsme si badatelství. Hned několikrát ;-) U každé badatelské otázky jsem tvořili hypotézu (odhadovali jsme, jak daný jev funguje, co se stane atd.), pak jsme udělali pokus a ověřovali jsme si, zda byla naše hypotéza správná a v něčem se lišila od skutečnosti. 

Podívejte se sem, jak se nám dařilo.