Informace ke stávce 27. 11. 2023

16.listopadu 2023  |   Základní škola  |   Mgr. Šárka Sadílková Němcová  |   278x  |  

Vážení rodiče a přátelé školy,

chceme Vás požádat o podporu dětí a škol v souvislosti se změnami, které plánuje Ministerstvo školství zavést do škol. Věříme, že Vaše podpora může sehrát klíčovou roli v rozhodnutích, které ovlivní vývoj naší vzdělávací soustavy na mnoho let dopředu.

S čím nesouhlasíme:

1.       Ministerstvo školství přichází s návrhem snížení maximálního počtu hodin (PHmax), které nesmí škola překročit. To se výrazně dotkne kvality výuky.

 

Konkrétně:

-           zrušení či velké omezení inovativních postupů výuky, které jsme v minulých letech s kolegyněmi zavedly  (např.:  kontinuální podpora nově přijatých učitelů, dělení dětí do skupin na výuku jazyků, individualizace a diferenciace výuky apod.)

-          snižování počtu učitelů - úbytek kapacit pro práci s dětmi, učitel nebude mít prostor a čas pro individuální přístup k žákům

-          zvýší se počty dětí ve třídách – výuka v početných skupinách, na malých školách spoje více než dvou ročníků

-          ohrožení existence menších škol

 

2.       Plánované snížení počtu asistentů

-          dojde k velkému omezení práce s dětmi s podpůrnými opatřeními

-           vzdělávání dětí bude v těchto třídách náročnější a nebude možná diferenciace výuky v takové míře, jakou poskytujeme nyní

 

3.       Snížení počtu provozních zaměstnanců (kuchařky, uklízečky, školnice)

-           bez nich není možno zajistit provoz školy

 

 

Vážení rodiče, přátelé školy,

na základě naší dlouhodobé profesní zkušenosti jsme přesvědčeny, že navrhované změny zcela přeruší pozitivní vývoj školství, který jsme tvořili (my učitelé v ČR) v minulých letech, znamenají zásadní odklon od státem schválené strategie vzdělávání (Strategie 2030+) a jejich dopad bude ničivý zejména na kvalitu a výsledky vzdělávání.

 

Začaly jsme ve spolupráci s rodiči a školskou radou pracovat na nové koncepci školy, která bude reflektovat nové strategie vzdělávání a připravovat Vaše děti na život, zavádíme inovativní metody vzdělávání, novou informatiku, učení venku, badatelství, čtenářství a pisatelství a musíme konstatovat, že všechny tyto pracně budované věci budou v ohrožení.

 

Výše uvedené důvody se netýkají jen škol základních, ale v daleko větší míře škol středních, což se Vašich dětí dotkne v blízké budoucnosti.

 

Budeme rády, když se k protestům připojíte:

1.       Své názory a připomínky k navrhovaným změnám ministerstva školství můžete psát na adresu seidlova.marketa@skolskeodbory.cz

2.       Od středy 22. listopadu 2023 můžete v hale ZŠ podepsat petici.

 

My, zaměstnankyně Základní školy a Mateřské školy Tuněchody, se připojujeme k plánované stávce 27. 11. 2023, protože chceme podpořit naše děti, asistenty pedagogů, nepedagogické pracovníky a ostatní školy. 

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 14. července 2024
a svátek má Karolína.