Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

16.dubna 2021  |   Základní škola  |   Mgr. Šárka Sadílková Němcová  |   73x  |  

Základní škola a Mateřská škola Tuněchody, okres Chrudim,

Tuněchody 4, 537 01 Chrudim

Č. j. 09/2021

Datum 16. 4. 2021

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Tuněchody, rozhodla podle ustanovení §46, §165, odst. 2, písmena e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následovně:

 

Číslo žadatele

Výsledek

01/2021

přijat k základnímu vzdělávání

02/2021

přijat k základnímu vzdělávání

03/2021

přijat k základnímu vzdělávání

04/2021

přijat k základnímu vzdělávání

05/2021

přijat k základnímu vzdělávání

06/2021

přijat k základnímu vzdělávání

07/2021

přijat k základnímu vzdělávání

08/2021

přijat k základnímu vzdělávání

 

 

Poučení

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 4. 2021 na veřejně přístupném místě budovy školy. Dále bylo zveřejněno na webových stránkách školy www.skolatunechody.cz. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Tuněchody.

 

 

                                                                           Mgr. Jana Slavíková, ředitelka školy

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 18. května 2021
a svátek má Nataša.